ALGEMENE LEDENVERGADERING

  • 10 december aanstaande is er om 20:00 uur een extra algemene ledenvergadering van carnavalsvereniging de Toetenburgers aan de Slenterweg 2 in Ooy. De gehele vergadering zal in het teken staan van de statutenwijziging. Op de info pagina van deze website, onder hoofdstuk “statuten”, staat het nieuwe concept voorstel statuten wijziging carnavalsvereniging de Toetenburgers, met daarbij een “volmacht formulier t.b.v. stemming aanpassing statuten tijdens ALV, dd. 10 december 2015”.