COVID-19 NIEUWS

 • Carnavals Seizoen 2020-2021
  Zoals bekend zijn vergunningplichtige activiteiten tot in ieder geval 1 september 2020 niet
  toegestaan. Daarom kunnen wij dit jaar ook helaas geen Breulyfeest organiseren. Zowel de
  pronkzitting als de carnaval zijn vergunningplichtige activiteiten en wij zijn afhankelijk van
  wat er hierover besloten wordt. Hoe het na 1 september verder gaat en of en wanneer wij
  carnaval kunnen vieren is nog totaal onbekend. Wij houden hierbij rekening met 3 scenario’s
  en zullen ook aan alle drie de scenario’s gaan werken.

  Scenario 1 – Vanaf 1 september 2020 zijn vergunningplichtige activiteiten weer toegestaan.
  Als dit gebeurd zullen wij een normaal carnaval jaar hebben met onze pronkzitting op 20 en
  21 november 2020.

  Scenario 2 – Vanaf 1 januari 2021 zijn vergunningplichtige activiteiten weer toegestaan.
  Op dit moment zijn wij in overleg met Boemelburcht om een alternatief programma te
  bedenken voor dit scenario. Waarschijnlijk zal de opening van de carnaval dan begin januari
  zijn, gelijk met de pronkzitting van De Griethtreejers en hebben wij onze pronkzitting pas eind
  januari.

  Scenario 3 – Vergunningplichtige activiteiten zijn pas weer toegestaan als er een vaccin is.
  Met dit scenario zullen wij voorlopig niet weten wat we moeten organiseren. Wij vertrouwen in
  de kennis en kunde van de wetenschap en hopen dat er voor de carnaval een vaccin is en dat
  iedereen op tijd kan worden ingeënt. Wij gaan dan door met de voorbereidingen voor de
  carnaval en voor een pronkzitting volgens scenario 2.

  Als bestuur zullen wij de komende tijd er alles aan doen om jullie zoveel mogelijk op de
  hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. .
  Blijf gezond, alvast een prettige vakantie en hopelijk tot snel.

  Bestuur cv De Toetenburgers