GOEDKEURING CONCEPT STATUTEN

  • 11 december 2015, is in de algemene ledenvergadering unaniem voorgestemd voor de statutenwijziging. Op een drietal kleine punten na. Deze zullen worden aangepast.