KAART VERKOOP PRONKZITTING 2018

onze pronkzitting dit jaar gehouden op VRIJDAG 16 en ZATERDAG 17 november 2018

Om van de gehele pronkzitting te kunnen genieten, verzoeken wij jullie om bijtijds in de residentie aanwezig te zijn. Vanaf 19.00 uur openen wij onze deuren en om 19.41 uur begint het programma.

De entreekaarten zijn tot 5 november 2018 te reserveren bij Anky Schürmann per e-mail via pronkzitting@toetenburgers.nl

Geef tijdens het reserveren de namen door van leden van cv de Toetenburgers.

De totale kosten van de reservering kunnen worden overgemaakt op ons IBAN rekeningnummer NL20 RABO 0384 8224 60 t.n.v. cv de Toetenburgers, onder duidelijke vermelding van de naam waaronder de reservering is geplaatst en het aantal gereserveerde kaartjes.

Tevens kunnen de  kaartjes tegen contante betaling afgehaald worden op zaterdag 10 november 2017 tussen 11.00 en 12.00 uur bij Anky Schürmann, Kampsingel 54 in Zevenaar.

Op zondag 4 november 2018 tussen 11.00 en 12.00 uur vindt de voorverkoop plaats in de residentie van de Toetenburgers aan de Slenterweg. Tijdens deze voorverkoop is het mogelijk om aan te geven welke plek of welke tafel je wilt reserveren (zolang deze nog niet is verkocht).

Entreekaarten zijn voor leden gratis en voor niet leden € 7,50 per kaartje.