ALV 23 MEI 2017

  • Hierbij worden de leden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 23 mei 2017 om 20.00 uur in de residentie van de vereniging, Slenterweg 2, Ooy-Zevenaar

    De toevoeging van artikelen aan Huishoudelijk Reglement (HH reglement) worden digitaal meegestuurd. Ook zullen deze zo snel mogelijk op de site geplaatst worden ter inzage.