ALV 29 APRIL 2015

 • Dames en Heren,

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de 2e Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 april  2015 om 20.00 uur in de residentie van de vereniging, Slenterweg 2, Ooy-Zevenaar.

  AGENDA

  1

  Opening → 20.00 uur

   

  Voorzitter

  2

  Vaststellen notulen, dd. 13 januari 2015

   

  Bestuur Besluitvormend

  3

  Mededelingen

   

  Bestuur Informatief

  4

  Verenigingsstructuur Voorzitter Informatief

  4

  Financieel verslag 2014 Penningmeester

   

  Besluitvormend

  5

  Rondvraag

   

  6

  Sluiting → 22.00 uur