GÉÉN BREULYFEEST 2020!

  • Zoals bekend zijn door de COVID-19 vergunningplichtige activiteiten tot in ieder geval 1 september 2020 niet
    toegestaan. Daarom kunnen wij dit jaar ook helaas geen Breulyfeest organiseren.