JEUGD WAGENBOUW

  • 10 december jongstleden is er een enthousiast begin gemaakt met een jeugdwagenbouw club. Er waren al al meteen 15 aanmeldingen en ze zijn begonnen met een introductie bij de Toetenbouwers. De jeugdwagenbouw van de Toetenburgers zal in de Boemelburchtparade meelopen in de nieuwe categorie J (jeugd). Ze zullen op eigenwijze, en op hun manier een thema verzinnen en met zijn allen een wagen bouwen. Er wordt vanaf nu elke zaterdag van 13:00 uur tot 15:00 uur gebouwd geknutseld, geplakt, genaaid, geverfd, getimmerd en meer, bij de wagenbouw van de Toetenburgers in een gescheiden ruimte aan de Reisenakkers .  Er zal altijd voldoende  begeleiding van volwassenen bij zijn om de jeugd te begeleiden.

    zie ook: jeugd wagenbouw