PERSBERICHT KINDERCARNAVAL

  • Kindercarnaval

    In eerdere berichtgeving is duidelijk geworden dat Carnavalsvereniging de Toetenburgers en Carnavalsvereniging de Nachtuulen, niet op één lijn zitten voor wat betreft het organiseren van het kindercarnaval. Inmiddels is er meerdere malen overleg geweest tussen beide verenigingen. In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat de problemen vooral ontstaan zijn door het niet goed communiceren. Helaas is het niet gelukt om voor dit jaar de gezamenlijke organisatie nog op te pakken, en zal elke vereniging zijn eigen invulling geven aan het kindercarnaval. We hebben met elkaar afgesproken dat we na de carnaval verder met elkaar overleggen over hoe we het kindercarnaval voor de komende jaren opnieuw gaan opzetten.

    Namens de besturen van Carnavalsvereniging de Toetenburgers en Carnavalsvereniging de Nachtuulen.