SHARE EN WIN ACTIE 2019 VOORWAARDEN

Actie voorwaarden Share en Win facebook actie Carnaval 2019:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotie acties die door cv de Toetenburgers georganiseerd en gepubliceerd worden op de Facebookpagina van cv de Toetenburgers: www.facebook.com/toetenburgers

Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.

De winnaar wordt op de hoogte gebracht via  Facebook.

De winnaar gaat akkoord dat hij/zij als prijswinnaar op  Facebook wordt vernoemd.

Vragen of opmerkingen m.b.t. deze Facebook promotie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: pr@toetenburgers.nl

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook.

Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelname registratie, voor communicatie m.b.t deze Facebook promotie actie en andere promoties van cv de Toetenburgers, tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.

Facebook en ingeschakelde hulppersonen en/of derden door cv de Toetenburgers  zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotie actie.

Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor cv de Toetenburgers.

Deze promotie actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.

Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden.

Deze Facebook promotie actie handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.