DE COMMISSIES

De Toetenburgers zijn niets zonder haar commissies. De diverse activiteiten welke de vereniging heeft, is vaak onderverdeeld in een eigen commissie. Zodoende hebben we de gespecialiseerde mensen met de juiste interesses, op de beste plek zitten om het beste resultaat te behalen.

President
president@toetenburgers.nl

De president begeleid de prins, adjudant en hofdames en heeft de hoogste functie in de vereniging. De president van de Toetenburgers is Erik Nas

Raad van Elf
Raadvanelf@toetenburgers.nl

De Raad van Elf ondersteunt de Prins en Adjudant tijdens hun regeerperiode. Aan het hoofd van de Raad van Elf staat Prins Carnaval, bijgestaan door zijn Adjudant.

Senaat
senaat@toetenburgers.nl

De senaat van de vereniging kunnen de oud prinsen en hun adjudanten zijn, oud-bestuursleden of leden van de Raad van Elf die minimaal 11 jaar hiervan lid zijn geweest.

Pronkzitting
pzcommissie@toetenburgers.nl

De pronkzitting commissie draagt zorg voor onze jaarlijkse pronkzittingen, welke 2 avonden worden gegeven. Tijdens deze pronkzitting is altijd het moment suprême: de prinswisseling.

Wagenbouw
wagenbouw@toetenburgers.nl

Onze wagenbouw start altijd al vroeg in het nieuwe seizoen aan het ontwerp en de bouw van onze nieuwe praalwagen, welke tijdens de Zevenaarse optocht elke keer weer het publiek weet te imponeren.

Dansgroepen
dansgroepen@toetenburgers.nl

De dansgroepen verzorgen tijdens onze eigen activiteiten regelmatig de entertainment op het gebied van dans, maar zij vertegenwoordigen onze vereniging ook door het gehele land bij de diverse concoursen.

Breulyfeest
Breulyfeest@toetenburgers.nl

Een jaarlijks terugkomend feest is het welbekende Breulyfeest. Een buitenfeest aan de oevers van Breuly, met live muziek van meerdere goede coverbands. Een reünie voor vele bezoekers uit de wijde omgeving.

Public Relations
pr@toetenburgers.nl

Onze PR commissie verzorgt de communicatie en de publicaties namens de vereniging.

Kleding
kleding@toetenburgers.nl

Onze kleding commissie is verantwoordelijk voor het op de juiste manier uitdragen van onze uitingen op de officiële kleding, maar daarnaast bieden zij veel ondersteuning aan andere commissies.

Muziek
muziek@toetenburgers.nl

De muziek commissie regelt voor diverse activiteiten de muzikale begeleiding.