LID WORDEN

Met een lidmaatschap bij Toetenburgers, kun je 4 dagen carnaval vieren in onze residentie en één avond naar de pronkzitting. Ook ontvang je twee keer per jaar het verenigingsblad, de Toetenburgerpost.

Lidmaatschap

Contributie vanaf 1-1-2022

Leden €22,00
Leden 60+ €13,50
Contributie kader geüniformeerd €50,00
Contributie kader-2 commissies €33,00
Jeugdlid tot 16 jaar €13,50
Duo €11,00
Inimini €33,00
Maxi €50,00
Midi €44,00
Mini €38,50
Solo €11,00

Automatische incasso

Volgens ons Huishoudelijk reglement is ieder lid per 1 januari 2021 verplicht om de contributie per automatische incasso te voldoen. Vanwege de coronapandemie hebben wij deze verplichting een jaar opgeschoven. Ieder lid die nog geen automatische incasso heeft, zal hierover apart geïnformeerd worden.

Lid worden

Wil je lid worden, stuur dan onderstaande gegevens via e-mail naar leden@toetenburgers.nl.

  • Je naam,
  • Adres,
  • E-mailadres,
  • Telefoonnummer,
  • Geboortedatum,
  • Rekeningnummer.

De contributie wordt via een automatische incasso afgeschreven. Graag onderstaande document volledig invullen en meesturen.

Lidmaatschap beëindigen

Opzeggen van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken.

Dit kunt u doen door een E-mail te sturen naar leden@toetenburgers.nl
Vermeld in de mail:

  • Je naam,
  • Adres,
  • Geboortedatum,
  • Natuurlijk zijn we erg benieuwd waarom u uw lidmaatschap wilt beëindigen.

Contact:

Voor verdere vragen kan contact worden opgenomen via leden@toetenburgers.nl