HET BESTUUR

De Toetenburgers wordt gestuurd door het bestuur. Het bestuur vergadert elke eerste woensdag of eerste donderdag van de maand.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Richard Ruijs
voorzitter@toetenburgers.nl
afgevaardigde voor: Raad van Elf; Senaat; pronkzittingcommissie; Boemelburcht;

Secretaris: Erik Nas
secretaris@toetenburgers.nl
afgevaardigde voor: ledenadministratie; PR-commissie;

Penningmeester: Anky Schürmann
penningmeester@toetenburgers.nl
afgevaardigde voor: dansgardes; Toetenburgerzangers; sponsoring; kledingcommissie;

Algemeen bestuurslid: Jimmy Donker
Jimmy@toetenburgers.nl
afgevaardigde voor: (jeugd)wagenbouw; kindercarnaval; gebouwbeheerder Reisenakker;