HET BESTUUR

De Toetenburgers wordt gestuurd door het bestuur. Het bestuur vergadert elke eerste woensdag of eerste donderdag van de maand.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

VoorzitterRichard Ruijs
voorzitter@toetenburgers.nl

afgevaardigde voor: Raad van Elf; pronkzittingcommissie

Secretaris- Hans Spruijt
secretaris@toetenburgers.nl

aanspreekpunt voor de ledenadministratie

Penningmeester vacant

penningmeester@toetenburgers.nl

(afgevaardigde voor: Breulyfeest; horeca; muziek)

 

Algemeen bestuur:

Berno Hubers

afgevaardigde voor:

berno@toetenburgers.nl

Jeroen de Wit

afgevaardigde voor: Senaat; PR; kindercarnaval

jeroen@toetenburgers.nl

Martijn ten Brinke

afgevaardigde voor: wagenbouw; kledingcommissie; gebouwbeheerder Reisenakker

martijn@toetenburgers.nl

Anky Schurmann

afgevaardigde voor: dansgardes en Toetenburgerszangers.

anky@toetenburgers.nl