NIEUWE PRINS TOETENBURGERS 2017/2018

  • Prins van De Toetenburgers bekend

    Het weekend van 17 en 18 november is bij de Toetenburgers een gezellige pronkzitting gehouden. Hier is Prins Jurgen  geïnstalleerd als nieuwe prins. Prins Jurgen I (van Huet) wordt bijgestaan door zijn adjudant Ivo Sr. (van Huet). Zoon en vader zullen dit jaar de scepter zwaaien. Samen zullen zij er voor zorgen dat De Toetenburgers komend carnavalsjaar vol enthousiasme vertegenwoordigd worden in Boemelburcht. Ze regeren onder de leus: “Niet touren of bouwen, 4 dagen met de wietstok sjouwen !”

    Daarnaast werd de hoogste verenigingsonderscheiding van carnavalsvereniging  De Toetenburgers uitgereikt. Deze is dit jaar toegekend aan Aad Kwant. Deze prijs is toegekend als waardering voor al het werk dat hij achter de schermen verricht voor vele organisaties. Hij heeft zich jarenlang ingezet als penningmeester voor Sjoelclub de Contactschijf, de Toetenburgers, Bond voor Ouderen Zevenaar en de Minke Stichting.  Sinds kort ook het penningmeesterschap van het Braamhuis. De wijze waarop Aad zich belangeloos inzet voor zoveel organisaties maar ook voor individuele mensen is onbetaalbaar!! Dat is de reden waarom Aad Kwant de Toetenburgprijs 2017 verdient.

    uitgebreide versie Toetenburgprijs Aad Kwant

    Foto’s pronkzitting 2017 zie: Foto’s Pronkzitting 2017