TOETENBURG PRIJSWINNAARS

 

De Toetenburgprijs

Jaarlijks wordt tijdens de pronkzitting de Toetenburgprijs uitgereikt. Vanaf 1979 wordt deze hoogste verenigingsonderscheiding toegekend aan een persoon, groep, vereniging of stichting die zich in het verleden of in het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de Ooijse bevolking.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een beeldje, voorstellend Joseph Bus. Joseph Bus was de legendarische bewoner van boerderij “de Toetenburg” in Ooij. Hij is 1970 overleden.

Met het toekennen van deze prijs geven de Toetenburgers aan sociaal betrokken te zijn binnen de Ooijse samenleving door uitvoerig te belichten wat veelal vrijwilligers voor onze leefgemeenschap betekenen.

 

De winnaars van de vorige jaren op een rijtje:

1979   Comité Ooy mot blieven

1980   Wim Barten

1981   Stichting Satelliet (Wip -Inn)

1982   Comité Landjuweel

1983   Sportvereniging OBW

1984   Hein van Dick

1985   Drumband Fanfare Crescendo

1986   Jan Jansen (Jan de kapper)

1987   Pastoor Scholten

1988   Henk Sweeren

1989   Jan Keultjes (veldbioloog)

1990  Jan en Netty Kruitwagen

1991   Bertus Jordense

1992   Bennie Gesthuizen en Theo van Alst

1993   Buur en Buur (Rein Meijer en George Elshof)

1994   Vrijwilligers St. Martinus parochie

1995   Carnavalsgroep Leut

1996   Gerrie Staring

1997   Buurtvereniging Centum Ooy

1998   Gerrie ter Wiel

1999   Vrijwilligers nieuwbouw schuttersgebouw E.M.M.

2000   Jongerencafé Wip -Inn

2001   Bezoekgroep St. Martinus Parochie

2002   Dorpsraad Ooy

2003   De Diekschuumers

2004   Zij -Actief

2005   Slagwerkgroep Crescendo

2006   Frans Polman

2007   Jan Witjes (hoffotograaf)

2008   Toos Bus

2009   Henk Staring

2010   Theo Hoksbergen

2011   Tonny Jansen

2012   Wim Jansen (hofschenker)

2013  Johnny Lentjes

2014  Schutterij  E.M.M. Ooy

2015  vrijwilligers van Stichting Doe Dorp

2016  vrijwilligers van Stichting Wandel Komitee Zevenaar