TOETENBURG PRIJSWINNAARS

 

De Toetenburgprijs

Jaarlijks wordt tijdens de pronkzitting de Toetenburgprijs uitgereikt. Vanaf 1979 wordt deze hoogste verenigingsonderscheiding toegekend aan een persoon, groep, vereniging of stichting die zich in het verleden of in het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de Ooijse bevolking.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een beeldje, voorstellend Joseph Bus. Joseph Bus was de legendarische bewoner van boerderij “de Toetenburg” in Ooij. Hij is 1970 overleden.De prijs bestaat uit een oorkonde en een beeldje, voorstellende Dhr Jozef Bus. De van 1876 tot 1970 legendarische bewoner van boerderij Toetenburg.

Met het toekennen van deze prijs geven de Toetenburgers aan sociaal betrokken te zijn binnen de Ooijse samenleving door uitvoerig te belichten wat veelal vrijwilligers voor onze leefgemeenschap betekenen.

De hoogste verenigingsonderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, een groep, vereniging of stichting die zich in het verleden of in het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de Ooyse bevolking.

De prijs is voor de 41ste keer uitgereikt uitgereikt aan Henk Wanders. Hieronder de motivatie voor het toekennen van de Toetenburgprijs.

De prijswinnaar van dit jaar heeft veel verbindingen met het Ooyse verenigingsleven. Wie in een gemeenschap als Ooy is opgegroeid, weet dat het bijna vanzelfsprekend is dat je bij de schutterij, de muziekvereniging of de carnaval actief bent. Nog gebruikelijker is het dat je bij meer dan één vereniging betrokken bent. Onze prijswinnaar van dit jaar hoort zeker in deze categorie thuis. Ook hij heeft overal zijn contacten. Hoewel zijn achternaam redelijk veel in Ooy voorkomt, en hij via naamgenoten verder het verenigingsleven is ingerold, is hij geen “familie van..” We kunnen hier dus spreken van een min of meer draadloze verbinding.  We hebben het over een persoon waar vaak letterlijk tegenop gekeken moet worden, hoewel hij zeker niet iemand is die uit de hoogte zal doen. Onze prijswinnaar kan het best getypeerd worden als een stille kracht, een man van weinig woorden. Hij praat niet veel, hij regelt het gewoon. Ook onder hoogspanning weet hij op de juiste bronnen goed aan te sturen. Zo voorkomt hij dat  er bij stressvolle trajecten ergens kortsluiting dreigt te ontstaan. In zijn rol van verbindende schakel zorgt hij er voor dat iedereen gezien, maar ook zeker gehoord wordt. In het juiste ritme zorgt hij ervoor dat er voldoende spanning is zodat iedereen scherp blijft. Maar hij waakt er ook over dat er bij niemand overbelasting ontstaat. Hoewel je onze prijswinnaar niet in extravagante carnavalsoutfits zult zien, is hij wel letterlijk met onze carnavalsvereniging opgegroeid. Beiden hebben als geboortejaar 1959.  Als kleine jongen maakte onze prijswinnaar al muziek bij Crescendo. Zo belandde hij bij de Strangrakkers, die in de jaren zeventig als huisorkest bij het prinsenbal van De Toetenburgers speelde. Bij de start van de eerste pronkzitting droeg hij het stokje bij de Strangrakkers over om een andere taak op zich te nemen.  Hij werd gevraagd om zijn licht eens te laten schijnen over de plannen voor de nieuw op te zetten pronkzitting. Jan Kruitwagen, die de filmopnames zou verzorgen, zag een aantal zaken namelijk donker in. Zo kwam het dat onze prijswinnaar in 1981 dus ook aan de wieg van de Ooyse pronkzittingen kwam te staan. In 1993 werd hij door zijn vele contacten ook betrokken bij het Breulyfeest, toen nog onder de naam Midzomercarnaval. Ook daar kan hij dus tot de mensen van het eerste uur worden gerekend. Dat hij in de afgelopen jaren bij elke editie van zowel de pronkzitting als het Breulyfeest betrokken is geweest, maakt hem tot een zeer uniek persoon.

Op het podium zien we Henk niet vaak. Natuurlijk is hij bij de opbouwperiode van pronkzitting wel vaak aan deze kant van de zaal, maar dan loopt hij met kabels en allerlei apparatuur te sjouwen. Of we kijken dan, zoals eerder genoemd, letterlijk tegen hem op omdat Henk dan weer bovenop een ladder met de lampen in de weer is Het podium is voor Henk vooral een opbouwplek. Zodra de spots aan gaan wordt hij onzichtbaar voor het publiek en ben hij is het meest in je element in de regieruimte achter zijn bedieningspaneel. Door de jaren heen zijn Henk zijn technische werkzaamheden voor het Ooyse verenigingsleven uitgegroeid tot een soort familiebedrijf. Hij  je echt in het Ooyse verenigingsleven opgegroeid en meegegroeid. Bij nieuwe activiteiten bracht hij licht in de duisternis en bleef hij trouw zijn taken vervullen.  Zo hoeven ze b.v. bij het Breulyfeest alleen maar te vragen: “Henk, is alles klaar?” en hij heeft het gewoon weer geregeld.

Hij is ooit begonnen als lichtman met twee planken van 2 x 10 lampen en een bedieningspaneeltje. In de loop der jaren zijn Henk zijn taken gegroeid en is zijn netwerk steeds verder uitgebreid.

Deze keer moest hij de controle even uit handen nemen om nu eens zelf in de spotlight te verschijnen. Henk van harte gefeliciteerd !

De winnaars van de vorige jaren op een rijtje:

1979   Comité Ooy mot blieven

1980   Wim Barten

1981   Stichting Satelliet (Wip -Inn)

1982   Comité Landjuweel

1983   Sportvereniging OBW

1984   Hein van Dick

1985   Drumband Fanfare Crescendo

1986   Jan Jansen (Jan de kapper)

1987   Pastoor Scholten

1988   Henk Sweeren

1989   Jan Keultjes (veldbioloog)

1990  Jan en Netty Kruitwagen

1991   Bertus Jordense

1992   Bennie Gesthuizen en Theo van Alst

1993   Buur en Buur (Rein Meijer en George Elshof)

1994   Vrijwilligers St. Martinus parochie

1995   Carnavalsgroep Leut

1996   Gerrie Staring

1997   Buurtvereniging Centrum Ooy

1998   Gerrie ter Wiel

1999   Vrijwilligers nieuwbouw schuttersgebouw E.M.M.

2000   Jongerencafé Wip -Inn

2001   Bezoekgroep St. Martinus Parochie

2002   Dorpsraad Ooy

2003   De Diekschuumers

2004   Zij -Actief

2005   Slagwerkgroep Crescendo

2006   Frans Polman

2007   Jan Witjes (hoffotograaf)

2008   Toos Bus

2009   Henk Staring

2010   Theo Hoksbergen

2011   Tonny Jansen

2012   Wim Jansen (hofschenker)

2013  Johnny Lentjes

2014  Schutterij  E.M.M. Ooy

2015  vrijwilligers van Stichting Doe Dorp

2016  vrijwilligers van Stichting Wandel Komitee Zevenaar

2017: Aad Kwant

2018: Herman Teunissen

2019: Henk Wanders